O spoločnosti HÍLEK

Spoločnosť HÍLEK a spol., a.s. pôsobí na trhu viac než 20 rokov a v súčasnosti patrí medzi najstabilnejšie firmy na Slovensku. Má za sebou desiatky úspešných projektov pre súkromný i verejný sektor, pričom neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb a s rešpektom prijíma nové architektonické výzvy. Medzi najväčšie benefity spoločnosti patrí realizácia stavieb od zámeru až po kolaudáciu.

Vďaka svojim skúsenostiam dokáže zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, projektovú dokumentáciu, inžiniering, až po realizáciu stavebných a technologických častí. Súčasťou služieb je i možnosť konzultácií s odborne školeným tímom odborníkov, ktorí spracujú a navrhnú optimálne riešenie pre akýkoľvek druh stavby.

Viac informácií