Predajné miesto

-

Adresa

HÍLEK a spol., a.s.
Vajanského 24
905 01 Senica

-

Telefón

+421 905 340 056

-

E-mail

info@podlesikom.sk

-

Facebook

facebook.com

-

Instagram

instagram.com